top of page

Miesto Bažnyčios Triados

Triada - tai maža grupelė skirta bendruomenės nariams augti tikėjime Kristumi, dalintis gyvenimu, drąsinti vieni kitus ir per santykį pažinti tai ką Dievas kalba ir daro mūsų gyvenimuose.

 

Triadų tikslas - suteikti padrąsinimo, tempo ir motyvacijos, padedančios augti Kristuje.

 

Jei turi klausimų, nori vesti arba prisijungti prie triados,

susisiek su Olena el.paštu olena@m-b.lt.

Triados nariai

Triadų grupelės paprastai sudarytos iš 3 žmonių, iš to ir kyla jų pavadinimas. Vienas žmogus įsipareigoja būti triados vadovu - palydėti ir pasirūpinti organizaciniais susitikimo klausimais - turiniu, laiku, vieta. Paprastai tai daugiau patyręs ar ilgesnį laiką tikėjime esantis žmogus, bendruomenės narys ar pasiruošęs nariu tapti asmuo.

 

Lūkesčiai

Rekomenduojama triadoje rinktis 2 metus kartą per savaitę. 

 

Triadoje turėtų būti trys vienos lyties žmonės.

 

Tikimasi - kad po 2 metų kiekvienas būtų pasiruošęs lydėti kitus du bičiulius.

Raštas moko, kad tai ko išmokome turėtume “patikėti ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti” (2 Timotiejui 2:2)

 

Kam skirtos triados?

Triados skirtos bendruomenės nariams bei visiems Miesto bažnyčią lankantiems žmonėms. 

 

Triados nariai NEBŪTINAI turi būti draugai. Vienintelis kriterijus - laikyti save Kristaus mokiniu.

 

Kur ir kada renkasi triados?

Triados renkasi skirtingose vietose: bendruomenės namuose, parkuose, namuose ar kavinėse - kur sutariate. Laikai taip pat priklauso nuo triados narių, kai kurie renkasi ryte, per pietus, kiti vakare. Svarbiausia, kad susitikimai būtų reguliarūs, nes susitinkant reguliariai auga santykiai ir pasitikėjimas.

 

 

Ką daryti susitikus:

 

1. Melskitės vieni už kitus

2. Padarykite, ką buvote sutarę paskutiniame susitikime.

3. Klauskite:

-Kaip manai, ką Dievas daro tavo gyvenime šiandien? Koks turėtų būti tavo atsakas?

-Ką perskaitei šią savaitę? Ką ir kaip Dievas tau kalbėjo per šiuos skaitinius?

 

Pakeliui namo:

-Ką šiame susitikime man apreiškė Šv. Dvasia?

-Ką turiu nuveikt per ateinančią savaitę?


 

Patarimai triados nariams:

Klausykimės

Raštas sako būk „greitas klausyti, lėtas kalbėti, lėtas pykti.“ (Jokūbo 1:19). Atsispirkime pagundai užpildyti nepatogias pauzes tuščiais žodžiais.

Jeigu neturime ką pasakyti, verčiau patylėkime. Būkime atidūs Šv. Dvasios vedimui.

 

Būkime svetingi

Mokykimės priimti visus taip, kaip Jėzus priėmė mus. Pasikliaudami Dievo veikimu žmoguje, atsisakome dvasinio spaudimo.

“Todėl priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė į Dievo šlovę.” (Rom 15,7).

 

Mokykimės atvirumo

„Pakanka tau Mano malonės, nes Mano stiprybė tampa tobula silpnume“. Todėl mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs.” (2Kor 12,9).

Apaštalas nesistengė pridengti savo trūkumų, nesiekė pasirodyti stiprus, nepažeidžiamas.

 

Palydėkime žmones į artimą draugystę su Jėzumi Kristumi

 

Konfidencialumas ypatingai SVARBU!

Rašte rašoma, kad „Liežuvautojas atidengia paslaptis, o ištikimasis slepia, kas jam patikėta“ (Patarlių 11:13).

Jokia jautri asmeninė informacija neturėtų iškeliauti už Triados ribų. Gerbkime vienas kito privatumą.

bottom of page