top of page

Miesto Bažnyčios misija - palydėti žmones į artimą draugystę su Jėzumi.

Mūsų vizija- tūkstančių atkurtų gyvenimų bendruomenė.

Miesto Bažnyčia - kas mes?

Esame evangelinė bažnyčia - tikėjimo bendruomenė, kuriama iš žmonių, kurie atsiliepia į Dievo kvietimą.

Bažnyčia - tai ne pastatas, o žmonės, kurie tiki Jėzumi Kristumi. 

Miesto Bažnyčia buvo įkurta 1997 m. Klaipėdoje. Nuo 2016 m. taip pat atsidarė Vilniuje, o 2022 ir Kaune. Vyresnysis pastorius - Saulius Karosas. 

Mūsų vertybės

Gyvename Dievo artume

Mes norime išgirsti Šventąją Dvasią ir jai paklusti. Siekiame, kad Dievui atitektų visa garbė.

 

Tiesiame tiltus

Mes esame pasiruošę daryti viską, išskyrus nuodėmę, kad nutiestume tiltus tarp Dievo ir Jo nepažįstančių žmonių. Norėdami pasiekti tuos, kurių niekas nepasiekia, turėsime daryti tai, ko niekas nedaro. 

 

Esame svetingi 

Mes mokomės priimti visus taip, kaip Jėzus priėmė mus. Pasitikėdami Dievo veikimu žmogaus širdyje, atsisakome daryti dvasinį spaudimą. 

 

Darome geriausia

 

Netikime perfekcionizmu, bet siekiame daryti geriausia ten, kur esame, nes tai pagerbia Dievą ir įkvepia žmones.

 

Siekiame sveikatos

 

Kai žmogus tobulėja, laimi visi. Kas nesirūpina savo dvasine, fizine, emocine, socialine ir finansine sveikata, negalės tinkamai lydėti kitų.

bottom of page