top of page

GRUPELĖS Miesto Bažnyčioje

 „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir Aš tarp jų.“ (Mato 18:20) 

 

Grupelė - (3 ir daugiau) žmonių grupė, skirta augti tikėjime Kristumi, dalintis gyvenimu, drąsinti vieni kitus ir per santykį pažinti tai, ką Dievas kalba ir daro mūsų gyvenimuose. 

 

Grupelių tikslas - suteikti padrąsinimo, tempo ir motyvacijos, padedančios žmogui augti Kristuje pačiam ir kad jis/ji pradėtų lydėti kitus.

 

Svarbūs principai mažoms grupelėms

 • Reguliarumas - nustatyti reguliaraus susitikimo dieną, laiką ir vietą – geriausia būtų, kad susitikimai vyktų kas savaitę, tokioje vietoje, kurioje galima laisvai pasimelsti ir atvirai dalintis. 

 • Malda ir Biblijos skaitymas – tai turi būti susitikimo grupelėje centras. Taip pat praktikuoti kitas dvasines disciplinas (pasninką, tylą, dalintis Evangelija su kitais, patarnauti kažkur kartu...). 

 • Atsiskaitomybė ir išpažintis – stengtis, kad žmonės jaustųsi saugiai dalintis grupėje (ir užtikrinti konfidencialumą, kad kas buvo pasakyta neišeis iš ten į viešumą). Kad tai būtų vieta pasidalinti savo rūpesčiais, nešioti vieni kitų naštas ir išpažinti nuodėmes ar silpnumus. 

KITAS TAVO ŽINGSNIS

Kas gali pradėti mažą grupelę? 

 • Miesto Bažnyčios narys 

 

Kiek žmonių turi būti mažose grupelėse? 

 • Gali lydėti 2 ir daugiau žmonių, priklausomai nuo tavo galimybių.

Žingsniai, norint pradėti grupelę: 

 1. Melskis: klausk ar Viešpats skatina tave pradėti mažą grupelę arba triadą. Taip pat melskis už žmones, kuriuos tu galėtum palydėti/pakviesti. 

 2. Jeigu nusprendi pradėti, užpildyk anketą, kad gautum video medžiagą apie palydėjimą. 

 3. Peržiūrėk video medžiagą

 4. Susitik su atsakingu už grupeles žmogumi aptarti detales. 

 5. Pakviesk žmones ir pradėk susitikinėti su jais reguliariai (geriausia kartą per savaitę, tą pačią savaitės dieną ir tuo pačiu laiku).  

 6. Kartą per mėnesį susiskambink arba susitik su savo mentoriumi (su kuo esi atsiskaitomybėje ir palaikyme) pasikalbėti apie tai, kaip tau sekasi su grupele. 

ATVIROS GRUPELĖS

bottom of page