top of page

Narystė Miesto Bažnyčioje

Narystė Miesto Bažnyčioje yra apsisprendimas augti Dievo pažinime kartu su kitais tikinčiaisiais, prisidedant savo dvasinėmis dovanomis, gebėjimais ir širdimi.

Kodėl tapti nariu?

  1. Tapdamas bažnyčios nariu pareiški, kad esi jos dalis. Apaštalo Pauliaus laiškai skirti bažnyčioms arba pastoriams, tą patį matome ir Apreiškimo knygoje. Tikintysis be bažnyčios yra tarsi krepšininkas be komandos, jis niekam nepriklauso ir už nieką nežaidžia.

  2. Parodai, kad tau ši bendruomenė svarbi, matai ją labiau kaip Dvasinę šeimą, ne tik kaip vietą kur gali apsilankyti ir gauti pamokymą.

  3. Narystė yra kaip atsvara mumyse vyraujančiam individualizmui. Kreipdama į santykį sukuria prielaidas augti sveikoj atsiskaitomybėje.

Kaip tapti nariu?

Narystė atnaujinama kiekvienais metais Narių šventėje.

Šiemet šventė vyks Sausio 27 d. Klaipėdoje, Vasario 11 d. Vilniuje ir Vasario 18 d. Kaune. 
Dalyvavimui būtina registracija. Susipažinti su naryste video formatu galite čia.

 

Jei Miesto Bažnyčios nariu tapsite pirmą kartą, kviečiame į susitikimą (internetu) sausio 24 d. Prisijungimo informaciją gausite užsiregistravę.

bottom of page